Een stap dichter bij een versoepelde schriftelijke besluitvorming bij AV's

De versoepelde schriftelijke besluitvorming houdt in dat beslissingen van de VME rechtsgeldig kunnen genomen worden wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De finale goedkeuring wordt verwacht op 23/12 a.s. waarna deze van toepassing zal blijven tot en met 31/05/2022.

Meer informatie

Geen fysieke en hybride AV’s toegelaten

Er is dinsdag 30 november 2021 uitsluitsel gekomen omtrent de AV’s waarbij bepaald is dat zowel fysieke als hybride AV’s niet meer mogelijk zijn, dit met onmiddellijke ingang en tot nader onder. Er is m.a.w. géén einddatum bepaald en dit zal dus na elk Overlegcomité verder geëvalueerd worden.

Meer informatie