Aucune AG physique et hybride autorisée

Er is dinsdag 30 november 2021 uitsluitsel gekomen omtrent de AV’s waarbij bepaald is dat zowel fysieke als hybride AV’s niet meer mogelijk zijn, dit met onmiddellijke ingang en tot nader onder. Er is m.a.w. géén einddatum bepaald en dit zal dus na elk Overlegcomité verder geëvalueerd worden.

En savoir plus