Deadline EPC gemeenschappelijke delen aangepast

Op 1 januari 2020 werd het EPC voor de gemeenschappelijke delen gelanceerd. Dankzij dit document hoopt de Vlaamse regering de energieprestaties van residenties beter in beeld te brengen. Later besliste men, door de coronacrisis, om de EPC's in verschillende fases te lanceren.

Meer informatie

Syncura is genomineerd voor Trends Gazellen 2022

Met trots kondigen we jullie aan dat Syncura genomineerd is voor de Trends Gazellen 2022 in de categorie ‘Grote bedrijven voor de provincie Oost-Vlaanderen’. Voor het 21ste jaar selecteren de redacties van Trends 250 Trends Gazellen per provincie. Trends Gazellen zijn snelgroeiende bedrijven die een bron van energie en inspiratie zijn voor al wie onderneemt in de regio.

Meer informatie

Een stap dichter bij een versoepelde schriftelijke besluitvorming bij AV's

De versoepelde schriftelijke besluitvorming houdt in dat beslissingen van de VME rechtsgeldig kunnen genomen worden wanneer meer dan de helft van de leden van de VME aan de stemming deelneemt en voor zover zij ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten. De finale goedkeuring wordt verwacht op 23/12 a.s. waarna deze van toepassing zal blijven tot en met 31/05/2022.

Meer informatie

Geen fysieke en hybride AV’s toegelaten

Er is dinsdag 30 november 2021 uitsluitsel gekomen omtrent de AV’s waarbij bepaald is dat zowel fysieke als hybride AV’s niet meer mogelijk zijn, dit met onmiddellijke ingang en tot nader onder. Er is m.a.w. géén einddatum bepaald en dit zal dus na elk Overlegcomité verder geëvalueerd worden.

Meer informatie